Reklamační protokol

Reklamační protokol

 

 

Prodávající:       Fluffy Affairs s.r.o.                                       DIČ: 08289786

                            Polní 249                                                       IČO: CZ08289786

                            25162 Louňovice                                         e-mail: info@fluffyaffairs.cz

                                                                                                   tel.: +420734742604

 

Kupující:

Jméno:                                                                    DIČ:

Adresa:                                                                   IČO:

                                                                              

                                                                                 e-mail:

                                                                                 tel.:
 

 

 

 

Podrobnosti o zboží:

 

Číslo účetního dokladu
Objednací číslo zboží
Počet kusů / cena
 

 
 
 
 

 
Popis závady:

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že reklamovaný výrobek je kompletní a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 
Podpis: Datum:

 
Počet a názvy příloh:

 

Reklamační protokol za prodávajícího převzal:            ……………………………..

                                                                          Dne:      …………………..................

                       Přidělené evidenční číslo reklamace:      …………………............